Izboljšanje testiranja programske opreme – študija primera

  • Sašo Greblo
Ključne besede: testiranje programske opreme, avtomatsko testiranje programske opreme, optimizacija testiranja programske opreme, (ROI) donosnost naložbe

Izvleček

Članek obravnava izboljšanje procesa testiranja programske opreme v življenjskem ciklu programske opreme v majhni družbi, ki se ukvarja z razvojem programske opreme za projektiranje nizkih gradenj. Programska oprema je kompleksna, podpira več jezikov, več platform CAD (Computer Aided Design), različne operacijske sisteme in lokalne standarde, ki so predpisani v posameznih državah. Analiziran je proces razvoja programske opreme s poudarkom na testiranju. Predlogi sprememb se nanašajo na: a) testiranje funk- cij, b) testiranje prevedenih programskih modulov ter c) testiranje namestitvenih procedur. Predlog dopolnitve procesa testiranja funkcij vpeljuje strokovni pregled programske kode. Predlog dopolnitve testiranja prevedenih programskih modulov ter testiranja namestitvenih procedur predvideva sistematizacijo postopkov in dokumentov kot osnovni korak v pripravo načrtov testiranja skladno z ISO/IEC/IEEE 29119 ter regresijsko testiranje. Predlog dopolnitve testiranja namestitvenih procedur dodatno predvideva sistema- tizacijo testiranja namestitvenih procedur v tri nivoje in avtomatizacijo testiranja. Ocenjeno je, da se bo investicija v izdelavo načrtov testiranja, avtomatizacijo testiranja ter vpeljavo dokumentiranja testiranja povrnila v manj kot dveh letih.

Objavljeno
2018-07-13
Sekcija
Strokovni prispevki