Vpeljava modela upravljanja znanja v javno upravo Republike Slovenije

  • Simon Colnar Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Vlado Dimovski Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Marko Colnar Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ključne besede: upravljanje znanja, javna uprava, informatika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, model znanja.

Izvleček

Delovanja javne uprave v Republiki Sloveniji si ne moremo zamisliti brez informatike in informatizacije, trenutno pa delovanje informatike v javni upravi v Republiki Sloveniji ni dovolj dobro analizirano, saj nimamo niti celovite strategije državne informatike, in ni dovolj učinkovito, saj je informatika v državni upravi obvladovana in upravljana slabo. Ni posnetka stanja obstoječih procesov, ključni informacijski sistemi so stari, posamezni projekti imajo učinke, manjše od pričakovanj.

Z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ima javna uprava danes na voljo veliko možnosti za kreiranje, shranjevanje in pridobivanje ter prenos in uporabo tudi na področju znanja. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča, da je znanje dostopno velikemu številu uporabnikov kadar koli in v različnih multimedijskih oblikah. Znanje v javni upravi je danes lahko konkurenčna prednost, vendar informacijsko-komunikacijska tehnologija sama ne more zagotoviti samodejnega pretoka znanja med zaposlenimi, kar posledično pomeni, da je v javni upravi pomembna vloga upravljanja znanja.

V prispevku so prikazane slabosti delovanja javne uprave Republike Slovenije in nakazana rešitev, kako bi s povezovanjem posameznih področij, kot sta upravljanje in informatika, prispevali k uspešnejšemu uresničevanju skupnega cilja javne uprave, ki se odraža v hitrem, učinkovitem in prijaznem servisu za državljane in podjetja.

Objavljeno
2018-01-19
Sekcija
Strokovni prispevki