Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik

  • Eva Krhač
  • Benjamin Urh
  • Matjaž Roblek
Ključne besede: menedžment zalog, oskrbovalne politike, odkrivanje znanja iz podatkov, orodje Orange

Izvleček

V prispevku analiziramo potrebe podjetij po zalogah ter predstavljamo optimalen način obvladovanja zalog na primeru izbranega podjetja. Cilj raziskave je bil najti naprednejši način za obdelavo podatkov o izdelkih in določevanje politik obvladovanja zalog. Pri tem smo upoštevali te kriterije: analiza A-B-C, analiza x-y-z, sezonsko gibanje, velikost artikla, življenjski cikel artikla, poreklo dobavitelja, dobavni čas artikla in distribucija (dostava) artikla. Pri analizi kriterijev, ki vplivajo na določitev optimalne politike oskrbe in vodenje zalog, smo uporabili orodje Orange. Ugotovili smo, da je model uporaben v praksi.

Objavljeno
2018-07-13
Sekcija
Znanstveni prispevki