Učinkovitost laboratorijskih vaj v virtualnem laboratoriju

Avtorji

  • Mojca Ciglarič UL FRI

Ključne besede:

oddaljeno učenje, virtualni laboratorij, uporaba IT v pedagoškem procesu

Povzetek

V obdobju epidemije Covid-19 so se študentje po vsem svetu soočali z daljšimi obdobji odrezanosti od svojih profesorjev, asistentov in kolegov študentov, saj so pedagoške dejavnosti potekale oddaljeno preko spletnih učilnic, virtualnih laboratorijev in telekonferenčnih platform. V okviru enega od predmetov na FRI smo skušali ovrednotiti učinkovitost laboratorijskih vaj v obliki oddaljenega učenja. Študente smo za del vsebine razdelili v dve skupini, ena je imela klasično frontalno poučevanje, druga pa se je učila praktičnih veščin oddaljeno s pomočjo elektronskih navodil. Učinkovitost učenja smo merili s številom točk, ki jih je študent za nalogo iz te vsebine dobil na izpitu. Pokazalo se je, da med skupinama ni bilo statistično značilnih razlik v znanju, kar pomeni, da takšne metode lahko uspešno vključujemo v poučevanje tudi takrat, ko nam tega ne predpisujejo vladne uredbe.

Prenosi

Objavljeno

2022-04-19

Kako citirati

Ciglarič, M. (2022). Učinkovitost laboratorijskih vaj v virtualnem laboratoriju. porabna nformatika. ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/171

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki