Soustvarjanje javnih storitev: (Ne)izkoriščen potencial digitalnih tehnologij

Avtorji

  • Sanja Vrbek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
  • Rok Hržica Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
  • Tina Jukić Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Ključne besede:

soustvarjanje, javne storitve, prenova javnih storitev, orodja, modeli podpore odločanju, uporabniška izkušnja

Povzetek

Članek obravnava celosten digitalni pristop k praktični implementaciji soustvarjanja na ravni javnih storitev. V ta namen najprej (1) kritično analizira obstoječa orodja za podporo soustvarjanju, nato pa (2) predstavi orodja Co-Gov, ki jih razvijamo v okviru EU Obzorje 2020 projekta Cogov.. Ključni izsledek kritične analize je, da se obstoječa orodja za podporo soustvarjanju ne osredotočajo na raven storitev; omejena so bodisi na specifična področja javnih politik bodisi na določeno fazo procesa soustvarjanja; predvsem pa pomanjkljivo izkoriščajo potencial digitalnih tehnologij. Namen orodij Co-Gov je nasloviti te pomanjkljivosti s pomočjo štirih digitalnih orodij: 1. orodje Co-Ready, ki omogoča oceno organizacijske pripravljenosti za soustvarjanje; 2. orodje Co-Serve, ki podpira izbiro najprimernejše javne storitve, za prenovo s pomočjo soustvarjanja z uporabniki storitve; 3. orodje Co-Renew, ki podpira proces soustvarjanja med prenovo javnih storitev in 4. orodje Co-Master, ki podpira oceno kakovosti procesa soustvarjanja med prenovo storitve.

Prenosi

Objavljeno

2022-04-20

Kako citirati

Vrbek, S., Hržica, R., & Jukić, T. (2022). Soustvarjanje javnih storitev: (Ne)izkoriščen potencial digitalnih tehnologij. porabna nformatika. ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/164

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni prispevki