Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme

Avtorji

  • Jurij Mihelič Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Mojca Ferle Mestni muzej Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.133

Ključne besede:

digitalno ohranjanje, digitalni artefakt, muzejski pristop, računalniška emulacija

Povzetek

Z razvojem in vzponom področij kot so elektrotehnika, računalništvo ter informatika je vzniklo tudi področje digitalnega ohranjanja, ki se ukvarja z ohranjanjem digitalnih artefaktov. Zaradi interdisciplinarnosti področja in širokega nabora pristopov, katerih sistematičen pregled podamo v prvem delu članka, se v osrednjem delu članka osredotočimo predvsem na računalniško emulacijo, ki skupaj z muzejskim pristopom nudi enovit pristop k digitalnemu ohranjanju. Glavni namen članka je opisati metode, pristope, tehnike in izkušnje, ki smo jih pridobili z digitalnim ohranjanjem slovenske računalniške zapuščine in izvedbe emulatorjev dveh starodobnih računalnikov. Poleg emulacije procesorja in naprav so za digitalno ohranjanje računalniških sistemov pomembni tudi drugi vidiki ohranjanja, kot sta emulacija okolja in integracija z gostiteljem. V članku podamo sistematičen pregled ohranitvenih vidikov emulacije skupaj s sistemskimi tehnikami za njihovo izvedbo.

Prenosi

Objavljeno

21.12.2021

Kako citirati

[1]
Mihelič, J. in Ferle, M. 2021. Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme. Uporabna informatika. 29, 4 (dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.133.

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni prispevki