Temni vzorci na slovenskih spletnih straneh

Avtorji

Ključne besede:

manipulacija, oblikovanje spletnih strani, svetovni splet, temni vzorci

Povzetek

Spletne trgovine poskušajo s številnimi novimi pristopi prepričati potrošnike v nakup izdelka, zato se ti vedno bolj poslužujejo temnih vzorcev, ki na manipulativen način spremenijo želje uporabnika. Temni vzorci so torej načini manipuliranja potrošnikov v nakup izdelkov. V prispevku je pregled sedmih kategorij temnih vzorcev, ki se delijo na nadaljnjih 15 tipov. Empirični del raziskave vsebuje pregled 55 slovenskih spletnih trgovin in analizo uporabe temnih vzorcev v teh trgovinah. Iz zbranih podatkov sta bili narejeni analiza trenutnega stanja slovenskih spletnih trgovin ter primerjava stanja temnih vzorcev na tujih spletnih straneh. Ugotovitve kažejo, da je pojavnost temnih vzorcev na slovenskih straneh primerljiva s pojavnostjo vzorcev na tujih straneh in da se večji del slovenskih spletnih trgovin poslužuje takšnega načina manipulacije potrošnikov.

Prenosi

Objavljeno

2021-07-22

Kako citirati

Karakatič, S., & Osrajnik, E. (2021). Temni vzorci na slovenskih spletnih straneh. porabna nformatika, 29(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/127

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)