Uredništvo

Glavni urednik : Saša Divjak

Tehnični urednik: Slavko Žiitnik

Uredniški odbor

Saša Divjak
Slavko Žitnik
Jurij Jaklič
Vladislav Rajkovič
Andrej Kovačič
Mirko Vintar
Gregor Hauc
Tatjana Welzer Družovec
Vesna Bosilj-Vukšić
Ivan Rozman
Sjaak Brinkkemper
Jan von Knop
Jan Mendling
Pedro Simões Coelho
John Taylor
Miodrag Popović
Vida Groznik
Mirjana Kljajić Borštnar

Recenzenti

Alenka Baggia
Marko Bajec
Marko Bohanec
Renato Burazer
Janez Demšar
Dejan Dinevski
Saša Divjak
Nadja Dobnik
Jure Erjavec
Aleksandar Gavrič
Miro Gradišar
Aleš Groznik
Tanja Grublješič
Marko Hölbl
Mojca Indihar Štemberger
Jurij Jaklič
Mirjana Kljajić Borštnar
Monika Klun
Andrej Kovačič
Nives Kreuh
Marjan Krisper
Robert Leskovar
Luka Pavlič
Aleš Popovič
Uroš Rajkovič
Vladislav Rajkovič
Živa Rant
Andrej Robida
Niko Schlamberger
Marina Trkman
Peter Trkman
Tomaž Turk
Mirko Vintar
Borut Werber
Boštjan Žvanut
Andrej Kovačič
Jan von Knop
Jan Mendling
Miodrag Popović
Vladislav Rajkovič
Katarina Puc
Ivan Rozman
Pedro Simões Coelho
John Taylor
Mirko Vintar
Tatjana Welzer Družovec