Pretnar, A., D. Podjed, M. Bajec, in S. Žitnik. „entimeter: nterdisciplinarni ristop zdelavi edijskega ortala“. porabna nformatika, let. 28, št. 3, oktober 2020, doi:10.31449/upinf.98.