Žerovnik Mekuč, M., C. Bohak, R. Romih, S. Hudoklin, in M. Marolt. „vtomatska egmentacija celičnih redelkov volumetričnih odatkih, ridobljenih lektronskim ikroskopom“. porabna nformatika, let. 27, št. 4, december 2019, doi:10.31449/upinf.62.