Žnideršič, K., M. Marolt, A. Veršič, in M. Pesek. „etodologije a valitativno rednotenje akovosti dprtih odatkov“. porabna nformatika, let. 32, št. 1, julij 2024, doi:10.31449/upinf.224.