Masnec, L., in M. Trkman. „naliza porabe plikacije a ledenje tikov ed ladimi: študija rimera Nemčije“. porabna nformatika, let. 32, št. 1, julij 2024, doi:10.31449/upinf.223.