Hrgarek, L., L. Bošnjak, T. Welzer Družovec, in A. Kamilašić. „akonodajni in tehnični idik arovanja sebnih odatkov lovenskih dravstveno-nformacijskih istemih“. porabna nformatika, let. 26, št. 1, marec 2018, str. 7, doi:10.31449/upinf.21.