Puc, K. „z slovarja“. porabna nformatika, let. 31, št. 1, maj 2023, doi:10.31449/upinf.207.