Žitnik, S., K. Kern Pipan, M. Jesenko, in D. Lavbič. „onovno porabljive semantične pletne omponente: rimer porabe a nteroperabilnost igitalnih avnih toritev“. porabna nformatika, let. 30, št. 4, oktober 2022, doi:10.31449/upinf.189.