Krašovec, A., in V. Pejović. „pliv ognitivne bremenjenosti a edenjske zorce osameznikov ri verjanju porabnikov“. porabna nformatika, let. 30, št. 4, november 2022, doi:10.31449/upinf.178.