Bošnjak, L., in V. Taneski. „rimerjava arnosti in omnjenja esel: gotavljanje porabnosti radicionalne etode in etode grifikacije“. porabna nformatika, let. 30, št. 3, oktober 2022, doi:10.31449/upinf.176.