Rek, P., T. Beranič, in M. Heričko. „Študija pričakovanj in porabnosti rodij a azvoj plikacij alo li ič rogramiranja“. porabna nformatika, let. 30, št. 4, julij 2022, doi:10.31449/upinf.175.