Batagelj, T. „poraba nformacijskih ehnologij ri vetovalnem in sihoterapevtskem elu kupinami času pidemije OVID-19“. porabna nformatika, let. 30, št. 3, julij 2022, doi:10.31449/upinf.169.