Tomat, L., in P. Trkman. „oncepti in premembe, i plivajo a omen igitalne reobrazbe“. porabna nformatika, let. 30, št. 2, april 2022, doi:10.31449/upinf.163.