Jesenko, M., M. Lozej, K. Kern Pipan, P. Godec, V. Tanko, L. Žagar, A. Pretnar Žagar, N. Đukić, in B. Zupan. „Semantični nalizator – azvoj rogramskega kolja a algoritmično bdelavo lovenskih esedil“. porabna nformatika, let. 30, št. 2, junij 2022, doi:10.31449/upinf.156.