Pavlič, L., in L. Četina. „omen porabe rhitekturnih načrtovalskih zorcev ri azvoju obilnih plikacij“. porabna nformatika, let. 29, št. 3, oktober 2021, doi:10.31449/upinf.126.