Kavčič, A., B. Boh Podgornik, C. Bohak, K. Depolli Steiner, A. Gril, A. Hladnik, V. Klopčič, L. Komidar, Žiga Lesar, M. Marolt, S. Pečjak, M. Pesek, T. Pirc, A. Podlesek, M. Puklek Levpušček, in C. Peklaj. „-učno kolje porami a amoregulacijo učenja“. porabna nformatika, let. 29, št. 1, marec 2021, doi:10.31449/upinf.119.