Pušnik, Žiga, in M. Moškon. „ntegracija trukturnih mejitev ri zpeljavi ensko egulatornih omrežij“. porabna nformatika, let. 29, št. 1, marec 2021, doi:10.31449/upinf.110.