Robas, J., in D. Lavbič. „oizvedovanje o ovezanih odatkih orazdelitvijo ela ed strežnikom in djemalcem“. porabna nformatika, let. 26, št. 2, julij 2018, doi:10.31449/upinf.1.