[1]
M. Žerovnik Mekuč, C. Bohak, R. Romih, S. Hudoklin, in M. Marolt, „Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom“, UI, let. 27, št. 4, dec. 2019.