[1]
K. Žnideršič, M. Marolt, A. Veršič, in M. Pesek, „Metodologije za kvalitativno vrednotenje kakovosti odprtih podatkov“, UI, let. 32, št. 1, jul. 2024.