[1]
L. Masnec in M. Trkman, „Analiza uporabe aplikacije za sledenje stikov med mladimi: študija primera Nemčije“, UI, let. 32, št. 1, jul. 2024.