[1]
L. Hrgarek, L. Bošnjak, T. Welzer Družovec, in A. Kamilašić, „Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih“, UI, let. 26, št. 1, str. 7, mar. 2018.