[1]
Žiga Lesar in M. Marolt, „Grafi v računalniški grafiki“, UI, let. 31, št. 2, avg. 2023.