[1]
N. Vasilev in D. Lavbič, „Samoupravljana digitalna identiteta na verigi blokov Cardano“, UI, let. 31, št. 1, maj 2023.