[1]
S. Žitnik, K. Kern Pipan, M. Jesenko, in D. Lavbič, „Ponovno uporabljive semantične spletne komponente: Primer uporabe za interoperabilnost digitalnih javnih storitev“, UI, let. 30, št. 4, okt. 2022.