[1]
T. Oblak in P. Peer, „Ocenjevanje kakovosti prstnih sledi z ansambli globokega učenja“, UI, let. 30, št. 4, avg. 2022.