[1]
A. Krašovec in V. Pejović, „Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov“, UI, let. 30, št. 4, nov. 2022.