[1]
L. Bošnjak in V. Taneski, „Primerjava varnosti in pomnjenja gesel: Ugotavljanje uporabnosti tradicionalne metode in metode igrifikacije“, UI, let. 30, št. 3, okt. 2022.