[1]
P. Rek, T. Beranič, in M. Heričko, „Študija pričakovanj in uporabnosti orodij za razvoj aplikacij z malo ali nič programiranja“, UI, let. 30, št. 4, jul. 2022.