[1]
G. Polančič in M. Kocbek Bule, „Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov“, UI, let. 30, št. 1, maj 2022.