[1]
Živa Rant, D. . Stanimirović, in J. Janet, „Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu“, UI, let. 30, št. 1, maj 2022.