[1]
M. Jesenko, „Semantični analizator – razvoj programskega okolja za algoritmično obdelavo slovenskih besedil“, UI, let. 30, št. 2, jun. 2022.