[1]
M. Kljun, M. Teršek, in S. Žitnik, „Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih“, UI, let. 30, št. 1, maj 2022.