[1]
D. Štepec in D. Skočaj, „Nenadzorovana detekcija rakavih regij v histoloških slikah s pomočjo preslikav slika-v-sliko“, UI, let. 29, št. 4, dec. 2021.