[1]
L. Pavlič in L. Četina, „Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij“, UI, let. 29, št. 3, okt. 2021.