[1]
Žiga Lesar in M. Marolt, „Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov“, UI, let. 28, št. 3, okt. 2020.