[1]
J. Robas in D. Lavbič, „Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem“, UI, let. 26, št. 2, jul. 2018.