Žerovnik Mekuč, M., Bohak, C., Romih, R., Hudoklin, S. in Marolt, M. (2019) „Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 27(4). doi: 10.31449/upinf.62.