Bohak, C., Lesar, Žiga in Marolt, M. (2019) „Interaktivno platformno agnostično sledenje žarkov v realnem času s spletnimi tehnologijami“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 26(4). doi: 10.31449/upinf.42.