Masnec, L. in Trkman, M. (2024) „Analiza uporabe aplikacije za sledenje stikov med mladimi: študija primera Nemčije“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 32(1). doi: 10.31449/upinf.223.