Hrgarek, L., Bošnjak, L., Welzer Družovec, T. in Kamilašić, A. (2018) „Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 26(1), str. 7. doi: 10.31449/upinf.21.