Vasilev, N. in Lavbič, D. (2023) „Samoupravljana digitalna identiteta na verigi blokov Cardano“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 31(1). doi: 10.31449/upinf.191.