Žitnik, S., Kern Pipan, K., Jesenko, M. in Lavbič, D. (2022) „Ponovno uporabljive semantične spletne komponente: Primer uporabe za interoperabilnost digitalnih javnih storitev“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(4). doi: 10.31449/upinf.189.